Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Ostatnia sesja Rady Gminy Skoroszyce: podsumowania i podziękowania


P1000287.JPG, P1000287
P1000287 
P1000284.JPG,
 
P1000243.JPG,
 

W dniu 12 października 2018 r. odbyła się w sołectwie Czarnolas uroczysta ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy Skoroszyce z udziałem Pani Wójt Barbary Dybczak oraz w obecności Członka Zarządu Województwa Opolskiego Antoniego Konopki.
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Barbara Dybczak złożyła sprawozdanie z działalności podejmowanej w okresie trwającej kadencji. Radni i Sołtysi gminy podziękowali jej za minione lata pracy na rzecz Samorządu Gminy i realizację wielu przedsięwzięć służących Społeczności Gminnej. Następnie głos zabrał Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego, który wyraził słowa podziękowania za współpracę w obecnej kadencji oraz wspólnie podejmowane inicjatywy. Pani Wójt razem z Przewodniczącym Rady Panem Henrykiem Sokołowskim wspólnie podziękowali specjalnie zaproszonym na tę sesję wyróżniającym się przedstawicielom naszej Społeczności, wręczając podziękowania za owocną współpracę. Mijająca kadencji to wyjątkowy czas dla naszej Małej Ojczyzny. Nigdy, od 1990 r. nie udało się tak dużo zmienić, w tak krótkim czasie. W grudniu 2014 r. w chwili objęcia rządów przez nową Radę Gminy i Wójta Panią Barbarę Dybczak w gminie przeznaczone było na inwestycje 456 982 zł, a na zakończenie tej kadencji jest to astronomiczna dla naszej gminy kwota 9 074 927 zł. To dzięki bardzo dobrej współpracy większości radnych, w duchu dialogu, popierających kierunki rozwoju oraz projekty Pani Wójt Gm. Skoroszyce Barbary Dybczak udało się wiele dokonać. Dowiedliśmy, że można więcej i można lepiej.