Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Zakończono realizację doposażania placów zabaw


Brzeziny 1.jpg, Brzeziny
Brzeziny 

Nasze place zabaw wzbogaciły się o nowe zabawki

Zakończono realizację doposażania placów zabaw w miejscowości Brzeziny, Giełczyce, Skoroszyce i Stary Grodków. Całkowity koszt zadania 36 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z FUNDUSZU SOŁECKIEGO poszczególnych sołectw oraz z budżetu Gminy. W 3 sołectwach (tj. Brzeziny, Giełczyce, Stary Grodków) zostały zamontowane 3 takie same zestawy zabawowe, natomiast w sołectwie Skoroszyce zamontowano zestaw sprawnościowy.