Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy Skoroszyce


20180626_091131.jpg, 20180626_091131
20180626_091131 

W dniu 26 czerwca 2018r. Rada Gminy Skoroszyce JEDNOGŁOŚNIE podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pani Barbarze Dybczak za 2017r. Były oklaski i życzenia dla Pani Wójt dalszych sukcesów w realizacji planów rozwoju Gminy Skoroszyce. Gratulujemy