Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce (VIII nabór).


Bez tytułu1.jpg,
 

W ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Skoroszyce otrzymała na podstawie umowy Nr 52/2017/G-53/OZ-ZOA/D z dnia 17 sierpnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce - VIII nabór ”.