Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Aktualności

Nie będzie podwyżki cen wody i ścieków w Gminie Skoroszyce co najmniej do końca marca 2017 r.


IMG_3647.JPG,
 

Rada Gminy Skoroszyce na wniosek Pani Wójt Barbary Dybczak w dniu 30 listopada 2016 r. jednogłośnie podjęła uchwałę o przedłużeniu do dnia 31 marca 2017 r. obowiązującej dotychczas taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 29 czerwca 2015 r. Dla przypomnienia jest to już 2. w tym roku uchwała przedłużająca dotychczasową taryfę bez podwyżek.