Banner strona główna


Gmina

Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Skoroszyce z dnia 19 marca 2019 r. o zwołaniu sesję Rady Gminy Skoroszyce na dzień 29 marca 2019