Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Gmina

Umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej podpisana


IMG_5016.JPG,
 
IMG_5021.JPG,
 

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu podpisaliśmy umowę dotyczącą udzielenia Gminie Skoroszyce dotacji w wysokości prawie 2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I - miejscowość Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków". Całkowita wartość zadania to prawie 4 mln zł z vat. W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie prawie 680 mb wodociągu do Starego Grodkowa oraz 4853 mb kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowości Giełczyce-Sidzina. Realizacja zadania pozwoli odebrać dodatkowo prawie 9 tyś m3 ścieków rcznie od prawie 500 mieszkańców naszej Gminy. Umowę podpisali ze strony Gminy Skoroszyce Pani Wójt Barbara Dybczak, a ze strony Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka członek Zarządu Województwa Opolskiego.