Banner strona główna

Dotacje unijne
Dotacje krajowe

Gmina

Porozumienie partnerskie z Gminą Radziechowy-Wieprz podpisane


Porozumienie.jpg,
 

W dniu 6 czerwca 2017 r. gościliśmy naszych partnerów z zaprzyjaźnionej Gminy Radziechowy-Wieprz z powiatu żywieckiego na czele z Wójtem Gminy Panem Maciejem Mika. Z terenu tej Gminy pochodzi znaczna część mieszkańców Naszej Gminy w tym Sidziny, która wyemigrowała z tego regionu w okresie po II wojnie światowej.

Nie była to przypadkowa wizyta, ale powodem jej było podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi Gminami. Celem współpracy jest:

1) rozwijanie kontaktów oraz wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego obu regionów,

2) tworzenie wspólnych przedsięwzięć służących integracji społeczności pochodzenia góralskiego,

3) współpracować przy promocji regionów,

4) uczestnictwo w uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych,

5) organizacja spotkań mających na celu promocję obu gmin i poznanie rodzimej kultury,

6) tworzenie wzajemnej współpracy organizacji i stowarzyszeń oraz zespołów artystycznych,

7) stwarzanie warunków do wzajemnego bliższego poznania sie oraz wymiany poglądów i informacji miedzy mieszkańcami obu gmin, zwłaszcza miedzy przedstawicielami młodej generacji,

8) uzgadnianie w drodze bezpośrednich kontaktów organizację wspólnych imprez cyklicznych oraz wydarzeń ważnych dla obu społeczności, służących szerokiej prezentacji życia kulturalnego i gospodarczego obu gmin.