Zaproszenia do składania ofert

II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w m. Skoroszyce: ulice: Słoneczna, Ogrodowa


WAŻNE!

W związku ze złożeniem zapytania dotyczącego przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin składania ofert

na dzień 15 listopada na godzinę 10:00.

Odpowiedzi na zapytania zostaną opublikowane 12.11.2019 r.