Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie sprwdzenia widoczności przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Gminy Skoroszyce