Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skoroszyce równiarką drogową i równiarką drogową ze zrywakiem