Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej na wykonanie remontu zjazdu z drogi gminnej publicznej nr 104411 O na drogę wewnętrzną nr 135 w miejscowości Mroczkowa