Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Czarnolas