Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn" Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce w 2018 r.".