Zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Zacisze w Chróścinie - etap II