Zaproszenia do składania ofert

II Zaproszenie do złożenia oferty ofert na wykonanie usługi projektowej na przebudowę dachu w świelicy w Starym Grodkowie


WYJAŚNIENIA. ZMIANY W ZAPYTANIU

1. Zamawiający w pkt. 9 Zapytanie ofertowego wprowadza zmianę:

     w miejsce:

    „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy drogi wewnętrznej w Starym Grodkowie działka nr 441/1”

     wpisuje się:

    „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy dachu na świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie”.

    Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

2. "W formularzu oferty w nagłówku błędnie opisano nazwę inwestycji. Czy Wykonawca ma to skorygować? Czy zachować wzór podany w zapytaniu?"
    Zamawiający załączył zmieniony formularz.
3. "Ile maksymalnie osób będzie mogło przebywać w Świetlicy? Do 50 osób czy powyżej 50 osób?"
    Powyżej 50 osób.
4. "Czy w tym samym budynku gdzie będzie przebudowywany dach znajduje się obecnie Świetlica i Ochotnicza Straż Pożarna?"
    W budynku znajduje się się świetlica wiejska i OSP.