Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu stanu technicznego, pięcioletniego obiektów budowlanych będących własnością Gminy Skoroszyce