Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej i budowy oświetlenia ulicznego dla trzech wjazdów do miejscowości Makowice z DW nr 401