Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu stanu technicznego, rocznego obiektów budowlanych