Przetargi/ rokowania na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o I przetargu na zbycie działki nr 106/1 - obręb Stary Grodków, działki nr 47/5, 47/6 i 47/7 - obręb Mroczkowa