Przetargi/ rokowania na zbycie nieruchomości

Ogłoszenie o II przetargu na zbycie działki nr 419/3 o pow. 0,0223 ha , obręb Makowice