2017

IV Ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Skoroszyce