Zaproszenia do składania ofert

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Skoroszyce na 2022 r. - 2. nabór