Informacja publiczna

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie z dnia 06.06.2024 r. nr VN.ZUZ.4210.112.2024.WB w sprawie udzielenia Gminie Skoroszyce pozwolenia wodnoprawnego