Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-05-21 18:54:45

Zaproszenie-mobilny punkt NFZ

nsmail-5.jpg,
 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich.