Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-04-20 03:15:15

KOMUNIKAT 6/PD/2017 z dnia 20.04.2017 r. o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

nsmail-1.jpg, nsmail-1
nsmail-1 

OSTRZEŻENIE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy miasto Opole i strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej w roku 2017.