Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2017-11-22 06:49:00

Sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy załącznik nr 2, 3 i 4