Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-02-22 02:01:17

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy załącznik nr 2, 3 i 4