Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2017-05-30 15:12:26

Komunikaty

INFORMACYJNA ULOTKA DOT. BAKTERII RALSTONIA SOLANACEARUM, WYWOŁUJĄCEJ CHOROBĘ ZIEMNIAKÓW ZWANĄ ŚLUZAKIEM (BRĄZOWĄ ZGNILIZNĄ LUB BRUNATNĄ ZGNILIZNĄ ZIEMNIAKA)