Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2018-02-23 18:56:40

Komunikaty

INFORMACYJNA ULOTKA DOT. BAKTERII RALSTONIA SOLANACEARUM, WYWOŁUJĄCEJ CHOROBĘ ZIEMNIAKÓW ZWANĄ ŚLUZAKIEM (BRĄZOWĄ ZGNILIZNĄ LUB BRUNATNĄ ZGNILIZNĄ ZIEMNIAKA)