Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2017-06-22 16:12:05

Gospodarka przestrzenna

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla części obrębu Czarnolas oraz Mroczkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko