Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2017-03-29 11:07:32

Gospodarka przestrzenna

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębu Chróścina i Stary Grodków