Gmina Skoroszyce

e-mail: admin@skoroszyce.pl
www: skoroszyce.pl
Data wydruku: 2017-07-22 16:55:35

Gospodarka przestrzenna

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscoweho planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach obejmujących działkę nr 570/2