Banner strona główna


Aktualności

Budżet na rok 2017 uchwalony


herb gmin.jpg,
 

Na sesji Rady Gminy Skoroszyce w dniu 23 grudnia 2017 r. jednogłośnie uchwalony został rekordowy ze względu na wysokość i tym sposobem historyczny budżet Gminy Skoroszyce.
Wydatki budżetowe to prawie 26 500 000 zł, z czego na wydatki inwestycje zostało przeznaczonych ponad 7 000 000 zł, co stanowi prawie 26,5 % całego budżetu.
Najważniejsze zadania inwestycyjne w roku 2017 to:
- dokończenie budowy 1. etapu kanalizacji we wsiach Giełczyce – Sidzina,
- przebudowa ul. Szkolnej w Chróścinie,
- budowa sieci wodociągowej w Starym Grodkowie,
- 1. etap przebudowy drogi wewnętrznej we wsi Mroczkowa,
- opracowanie dokumentacji budowy drogi we wsi Sidzina wraz z rozpoczęciem budowy chodnika,
- 1. etap przebudowy drogi dojazdowej do osiedla Zacisze,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla oświetlenia 3 wjazdów w miejscowości Makowice oraz 1 w Skoroszycach,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas,
- wykonanie remontów dróg na terenie gminy.