Banner strona główna


Aktualności

Odpady z Łąkowej w Skoroszycach po firmie Skorpal dalej usuwane


IMG_3604.JPG,
 

Rozpoczęły się kolejne prace związane z usuwanie odpadów nagromadzonych przy ul. Łąkowej w Skoroszycach przez firmę Skorpal. Działanie to jest możliwe dzięki współpracy Pani Wójt Barbary Dybczak z Starostą Nyskim Panem Czesławem Biłobranem. Starostwo w tym roku wygospodarowało kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie odpadów. Za przeznaczone środki uda się wywieźć ponad 500 ton odpadów. Jest to już 3 transza usuwanych odpadów odkąd Wójtem została Pani Barbara Dybczak. Łącznie ze Skoroszyc pozbyliśmy się już prawie 5000 ton odpadów. Odpady te zostały nagromadzone za zgodą poprzednich władz Gminy Skoroszyce.