Banner strona główna


Aktualności

Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości.


 

Uroczystości związane z 98. rocznicą odzyskania niepodległości przypadające na 11 listopada rozpoczęły się od akademii zorganizowanej w Zespole Szkół w Skoroszycach w dniu 10 listopada. W uroczystościach wzięły udział władze Gminy Skoroszyce na czele z Panią Wójt Barbarą Dybczak, Przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem Sokołowskim, Radnymi i Sołtysami. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością nasi kombatanci Pan Franciszek Jędrysek i Pan Franciszek Małecki. Dla Pana Franciszka Jędryska ten dzień miał dodatkowy wymiar - 90. urodziny kombatanta. Wybrzmiało chóralne "100 lat".
Akademia rozpoczęła się od hymnu narodowego. Dzieci wyśpiewały wszystkie zwrotki "Mazurka Dabrowskiego", a następnie rozpoczął się patriotyczny występ w wykonaniu uczniów, któremu towarzyszyła wystawa poświęcona zmarłemu w tym roku Ks. mjr Alfredowi Rukszto. Na zakończenie przewidzianych na ten dzień uroczystości, złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Poległych za Wolność Naszą i Waszą.
Obchody zakończyła msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w dniu 11 listopada w sołectwie Czarnolas. Przed ołtarzem zgromadzili się mieszkańcy sołectwa i gminy. Rangę podniosła obecność pocztów sztandarowych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Skoroszyce, Radni Rady Gminy, Sołtysi oraz niezawodni Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Wójt Gminy podziękowała za mszę świętą, wspólne świętowanie i modlitwę, za piękną homilię z przesłaniem patriotyczno- obywatelskim.
11 listopada Wójt Gminy uczestniczyła także we mszy św. sprawowanej za Ojczyznę w Chróścinie. Występ dzieci szkolnych bogaty w pieśni patriotyczne i wiersze o miłości do Ojczyzny nastroił wiernych do refleksji na temat wolności i niepodległości Polski.