Banner strona główna


Aktualności

Jubileusz 60 lat wspólnego pożycia małżeńskiego


 

Jubileusz 60 lat wspólnego pożycia pełnego miłości, szacunku, poświęcenia, chwil dobrych i złych, uśmiechu i łez. Wspólny dom, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim. Państwo Jadwiga i Augustyn Mikowie obchodzili w tym roku sześćdziesięciolecielecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji Pani Barbara Dybczak – Wójt Gminy Skoroszyce w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Katarzyny Herbut oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Henryka Sokołowskiego wręczyła Jubilatom Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na ręce Pani Jadwigi złożone zostały kwiaty oraz upominek.
Również swój Jubileusz obchodzili Państwo Mieczysława i Franciszek Kaletkowie, którzy świętowali pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. W imieniu swoim oraz męża Pani Mieczysława Kaletka odebrała z rąk Wójta Gminy Skoroszyce – Pani Barbary Dybczak Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczony został upominek, pamiątkowy dyplom i kwiaty.
Gratulujemy Szanownym Jubilatom, życząc dużo zdrowia i radości!