Banner strona główna


Aktualności

Zakończył się I etap przebudowy ul. Szkolnej w Chróścinie - najdroższa tegoroczna inwestycja w Gminie.


IMG_3165.JPG,
 

W ramach prac za prawie 400 000 zł wymieniono całą kanalizację sanitarną w drodze. Dotychczasowa kanalizacja w wyniku wieloletnich zaniedbań i złego wykonania nie nadawała się do dalszego użytkowania. Z uwagi na powyższe konieczna była jej wymiana przed wybudowaniem nowej drogi.
Drugi etap realizacji zadania tj. kanalizacja deszczowa, chodniki i parkingi oraz sama nawierzchnia drogi przewidziana jest do realizacji w roku 2017. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia to ponad 2 000 000 zł.
Do czasu wybudowania nowej nawierzchni na tej istniejącej ze względu na jej tymczasowy charakter wprowadzono ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów.