Banner strona główna


Aktualności

Ogłoszenia o naborach wniosków z dnia 14.10.2016 r. w zakresie przedsięwzięć: 1.1.1 wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, 1.1.2 zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich, 2.1.2 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 2.2.1 zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego, 2.2.2 promocję kultury i produktów lokalnych.


nowe_logo.jpg,