Banner strona główna


Aktualności

Planujesz założyć działalność gospodarczą i szukasz pieniędzy na start?


Pomyśl o dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach naboru planuje się przyznać 35 dotacji.

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi: 17 000 zł.

Termin składania wniosków: od 05.09.2016 r. do 09.09.2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod

Szczegółowych informacji udziela:

Patrycja Sałęga

Specjalista ds. programów

p.salega@pup.nysa.pl

pok. 20 II piętro, tel. 77 4489947