Banner strona główna


Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób po 50 r. ż.


Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dot. refundacji części kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia społecznego za zatrudnienie osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, w ramach prac interwencyjnych.

Wnioski dot. organizacji prac interwencyjnych dla osób powyżej 50 roku życia będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 44 89 905 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, II piętro, pokój 21.