Banner strona główna


Aktualności

Nawiązanie współpracy Gm. Skoroszyce z Gm. Radziechowy - Wieprz


2.jpg, 2

Dn. 29 czerwca br. grupa mieszkańców Gm. Skoroszyce z Wójtem Gm. P. Barbarą Dybczak gościła w Radziechowach, powiat Żywiec, woj. śląskie. Ideą wyjazdu była integracja mieszkańców Gm. Radziechowy- Wieprz z ludnością pochodzenia góralskiego, która po II wojnie światowej wyjechała z Radziechowy i osiedliła się na terenie Gm. Skoroszyce, szczególnie w Sidzinie. Wójt Gm. Skoroszyce P. Barbara Dybczak złożyła na ręce Wójta Gm. Radziechowy- Wieprz P. Macieja Miki i Ks. Proboszcza Piotra Pokojnikowa zaproszenie dla mieszkańców Gm. Radziechowy- Wieprz na uroczystość góralską, która odbędzie się w naszej gminie, w Skoroszycach 16- 17 lipca br. pod hasłem „Powrót do korzeni”. Rozmowom, wspomnieniom nie było końca…