Banner strona główna


Aktualności

Absolutorium dla Wójta Gminy SKOROSZYCE


IMG_2601.JPG,
 

       Rada Gminy Skoroszyce w czasie dzisiejszych obrad (30-06-2016) udzieliła Pani Wójt Skoroszyc Barbarze Dybczak absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 r. Głosowanie poprzedziło przedstawienie sprawozdań wraz z informacją o stanie mienia gminy, przedstawienie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i opinie komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skoroszyce.

Ponadto w trakcie dzisiejszej sesji Rada Gminy na wniosek Pani Wójt podjęła uchwałę o pozostawieniu na dotychczasowym poziomie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków do końca 2016r. Oznacza to że nie będzie w tym roku podwyżki stawek opłat za wodę i ścieki.