Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Przebudowa ul. Radziechowskiej w Sidzinie budowa chodnika wzdłuż ul. Radziechowskiej (część 1)


W związku z uzyskaniem wstępnej opinii konserwatora, proszę o złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu przedkładając 2 oferty cenowe:

1. budowa chodnika zgodnie z przedmiarem

2. budowa chodnika zgodnie z przedmiarem przy uwzględnieniu zaleceń konserwatora zabytków