Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego dla trzech zjazdów z DW nr 401 do miejscowości Makowice