Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoroszyce