2016

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ BUDYNKU MIESZKALNEGO W CZARNOLASIU