Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie Burmistrz Grodkowa w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek IPN postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego