Gospodarka przestrzenna

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla części obrębu Czarnolas oraz Mroczkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko