Gospodarka przestrzenna

ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscoweho planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach obejmujących działkę nr 570/2