Gospodarka przestrzenna

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeziny